Politica de anulare si neprezentare

Anulările fără penalități ale rezervărilor vor fi făcute în scris prin intermediul poștei eletronice (e-mail) sau prin telefon cu cel puțin 7 zile înainte de check-in. În caz contrar, anularea în alte condiții precum și neprezentarea clientului, atrage în sarcina CLIENTILOR obligația plății unei nopți de cazare. Dacă rezervarea este făcută pentru mai mult de o zi hotelieră, neprezentarea clientului duce la anularea rezervării pentru celelalte zile hoteliere și dă dreptul Domeniul Dambu Morii de a oferi spațiul de cazare rezervat altor clienți.

Anularea rezervărilor pentru grupurile de turisti (minim 4 camere) se face cu minimum 10 (zece) zile înainte de check-in sub sancțiunea pierderii avansului achitat.

Modificarea sau anularea rezervării se pot face numai in scris, mentionand numele persoanei care o efectuează. Domeniul Dambu Morii poate accepta modificarea solicitată de către BENEFICIAR în limita disponibilității. Dacă modificarea vizează elemente care au stat la baza acordării unui tarif preferențial (ședere pe perioadă îndelungată – minim 5 zile sau un număr minim de camere etc. Domeniul Dambu Morii are dreptul de a modifica tariful.

Prelungirea perioadei de cazare se anunță cu cel putin 24 ore inaintea expirării perioadei de ședere și i se poate da curs de către Domeniul Dambu Morii în condițiile în care  exista disponibilitate.